Μεταλλικό Κτήριο Παλιεράκης

Επαγγελματικός χώρος στο Ρέθυμνο