Μεταλλικό κτήριο Μακρυδάκης

Επαγγελματικός χώρος στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου