Αφοί  Γαβαλά
Κατασκευές Μετάλλου - Αλουμινίου

Εργοστάσιο- Γραφεία- Έκθεση
Τιμίου Σταυρού 8, 74100, Ρέθυμνο Κρήτης
Τηλ. 2831025144 / Fax 2831025844 /
Κινητό 6972245497

Factory - Office - Warehouse
Timiou Stavrou 8, 74100, Rethymno Crete
Tel. 2831025144 / Fax 2831025844 /
Mobile 6972245497

 

Η ιστοσελίδα έρχεται σύντομα από την Ax-Easy